Advent: A Deeper Joy

This is a transcription of the video below. Subscribe to my Youtube channel. Thank you.

Makisayaw ka! Kailan ka huling nagalak at napasayaw ka sa kaligayahan? When was the last time you felt an overflowing deeper joy that it moved you to dance? Isaiah said, I rejoice heartily in the Lord, the joy of my soul! (Isaiah 61: 1-2, 10-11). And Mary sings the Magnificat: Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking Tagapagligtas! (Luke 1: 46-48). Bumubulwak ang kagalakang ito sa ramdam na ramdam na pagmamahal. From a deeply felt love. Umaapaw ang ligayang ito kaya ka napapasayaw. 

The bible says that King David danced before the Lord with all his might when the ark of the covenant was brought to his city! (2 Sam 6: 14-16).

All over the world, dancing has always been associated with worship, integral to religious rituals of birth, marriage and death.

The psalmist writes, “You have turned my mourning into dancing!” (Psalm 30:11). St. Paul writes to the Thessalonians: Rejoice always. Pray without ceasing (1 Thess 5: 16-17). May kinalaman ang ligayang ito sa ating panalangin.

Tulad ng mga sayaw ng Obando at Sto Nino, ang mga pangangailangan ng tao sa Diyos ang dahilan ng pagsasayaw tulad ng pagkakaroon ng anak, solusyon sa dinadala, o pasasalamat sa Diyos. Ang debosyon sa Diyos ay pag-ibig sa Diyos! Ayon sa mga taga-Uganda, patay lang ang hindi gumagalaw. Ang sayaw ay isang paraan upang ipagdiwang ang ating buhay! 

What gives deeper and sacred joy to you?

Ang kagalakang tinutukoy sa Adbiyento ay ang umaapaw na kagalakang bumulwak nang dahil sa ramdam na pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang kaligtasang pangako ng Diyos ay ang panunumbalik ng tunay na ligaya. If sin is the cause of death, then salvation is being given a new life! Nararapat lang na sumayaw tayo sa kagalakan!

Manalangin tayo: 

O Diyos, muli mong likhain ang aming puso’t isipan upang makita namin ang maraming dahilan upang kami ay mapapasayaw sa pagsamba sa Iyo. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: