More Tips To Flourish In Online Life

This is a transcript of the video below. Follow my vlog on Youtube.

Sa Acts 2:1-13, sa Pentecostes, hinimok ng Espiritu Santo ang mga disipulos na huwag matakot harapin ang mga bagong hamon sa pagpapalaganap ng turo ni Hesus. Sa ating panahon, hinihimok din tayo ng Espiritu Santo na huwag matakot harapin ang buhay online. Makakatulong ang mga payong ito: 

Create a regular study space and stay organized. Lahat ng kailangan mo dapat madaling abutin. Nakakatulong ito para hindi ka malito. Hold yourself accountable. Set your goals. Strategize and check your progress. Sa online, ikaw ang responsable sa iyong buhay. Kapag dinaya mo ang mga exams, dinadaya mo ang iyong sarili. Kapag malinaw ang pakay mo, hindi ka magkakalat. Figure out how you learn best. Iba-iba ang paraan ng pag-aaral: ang iba nakaka-aral sa madaling-araw, ang iba naman, tulad ko, sa gabi. Think about when and how you accomplish your best work. 

Practice time management. Para hindi ka malunod sa maraming homework, kailangang may weekly schedule ka, mag-time blocking, at alalahanin ang mga deadlines. Kung may tinatawag na study time, huwag ituring itong bakasyon. Panahon iyan para ikaw na mismo ang magschedule kung kailan mo gagawin ang kailangang matapos. 

Get involved. Nang dahil sa pag-iisa sa bahay o kuwarto, hindi ibig sabihin na ihihiwalay mo na ang sarili sa iba. You should stay connected, but not isolated. Bigyan ang sarili ng panahon para sa collaboration at team-work, mag-consult sa teacher o boss o kasama, huwag mahiyang magtanong, at mag-connect sa iba sa pamamagitan ng clubs, organizations, online webinars, para lumawak din ang iyong network. Makakatulong ang social network sa iyong kinabukasan. Kahit ibigay man ng Diyos ang biyaya sa atin, kailangan pa rin ang ating gawa upang maramdaman ang katuparan ng biyayang ibinigay. 

Manalangin tayo: 

O Diyos, sinasamahan mo kami sa mga pagbabago sa buhay, nawa’y tulungan mo kaming maka-adapt sa lahat nang pagbabago ng panahon. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: