Anong Gagawin Kung Hindi Pwedeng Bumisita sa Yumao?

This is the transcription of this video.

Mahirap pumunta sa libingan ngayong darating na Undas. Iniiwasan ang pagkukumpol ng mga tao sa iisang lugar bilang pagsangga sa pagdami ng mga kaso ng Covid. Nguni’t maaari pa rin nating gunitain ang ating mga minamahal na mga yumao.

Hindi pisikal na presensya ang kailangan ng mga yumao, kundi ang ating mga dasal upang maging mas mapayapa sila sa kanilang kinaroroonan. Take the photos of those who passed away. To me, the most important is a photograph of my parents’ wedding. Relive the loving moments when they were still alive. Celebrate those moments by creating a gratitude list of what they have done in your life. Magpasalamat sa Diyos sa bawat nakatala sa iyong listahan.

Nakakapayapa sa kaluluwa ang may kaayusan sa ating buhay. Pinapaalala ng Undas ang paroroonan ng ating buhay, kaya nakakatulong ang Meditation on Death ni San Ignacio de Loyola. Isipin ang ating huling sandali: sino ang gusto nating makasama. Ano ang gusto mong maalala nila sa atin? Sa gayon matutuwid natin ngayon ang dapat iwawasto. Manalangin tayo:

Panginoon, tanggapin mo ang aming mga panalangin upang ang iyong mga lingkod na yumao ay mapasama sa kaluwalhatian ng iyong Anak. Amen.   

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: