Respect Differences

Note: This is a transcription of the video published in my Youtube channel. Here’s a link to that video.

Mas madalas na ngayong maranasan ng mga bata ang pang-aapi o pambubully. 13% of them were made fun of, called names or insulted. 12% had rumours spread about them. 10% were cyberbullied. 5% were purposefully excluded, pushed, shoved, or tripped. 2% had their property destroyed. Kahit sino man sa atin ang hindi papayag na maranasan ito ng ating mga anak. Kaya sa Bullying Prevention Month ngayong Oktubre, tulong-tulong po tayo sa pagtuturo ng mga gawaing makakatigil sa ganitong karahasan.

Ayon kay Pope Francis sa kanyang bagong encyclical, Fratelli Tutti, ang pagkakapatid at pagkakaibigan ang mga paraan tungo sa makatarungan at mapayapang daigdig.

Pinapaalala sa atin na likas ang pagkakaiba nating lahat. Iba’t iba ang ating kultura, kulay, paniniwala, kasarian, atpb. Dahil dito, mahalagang ibaon sa puso’t isipan ang halaga ng respeto. We come from diverse backgrounds, but we have the same emotions. Simple lang ang kailangan: When you see someone alone and being bullied, reach out and help them by starting with “hello.”

Nangagaling sa mga magulang ang ugaling mang-aapi. Psychologists say that bullies also need help, because they are bullied at home. Kailangan din nating iwasang mang-api sa salita man o sa gawa, upang matigil din ang kulturang ito.

Basic mental health is a recognition of the value of oneself and the value of others. We need to have both to teach a child to be kind.

Manalangin tayo: O Diyos, nawa’y maramdaman namin ang aming kapatiran at pagkakaibigan sa buong mundo. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: