Self-Care After Exam

Note: This is a transcription of my Youtube video, Self-Care After Exam. You can check this link.

Kapag tapos na ang mahirap na parte ng ginagawa mo, ano ang pwedeng mong gawin para sa iyong sarili? Para sa ating kapakanan at kalusugan, ang mga mumunting pamamahinga at pag-aalaga ng sarili ay mahalagang-mahalaga. Lalong pina-iigting itong pag-unawa sa pagdiriwang ng World Mental Health Month ngayong Oktubre.

Upang maalagaan ang iba, kailangan nating maalagaan ang ating sarili. “Mahalin ninyo ang inyong kapwa, gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili,” wika ng Panginoon.

Puhunan natin ang kalusugan sa katawan, sa isip, sa puso at kaluluwa.

Kapag napapagal at nabibigatan na tayo, bigyan natin ang sarili ng mga positive reinforcements, tulad ng pabuya o rewards. You must have something to look forward to every end of an exam day after mastering a hard lesson you spent so many days studying. Pwedeng kumain ng kahit anong gusto mo, matulog nang mahimbing, bagong sine, kumanta hanggang magdamag, o makipagtsikahan sa kaibigan.

Higit sa lahat, manalangin nang tahimik.

Hindi kailangang meron kang sasabihin. There is what we call a restful prayer: just stay quietly in one corner, close your eyes, and imagine that you are sleeping in the embrace of God, because we are. Wika ni Hesus, “Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking pagiginhawain.”

Manalangin tayo: O Diyos nilikha mo kami sa hugis at puso mo, dinggin mo ang hangarin naming mamahinga pagkatapos ng madugong pakikibaka sa buhay. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: