Self-Care Tips For Teachers

Note: This is a transcript of a video I published in Youtube, “Self-Care Tips For Teachers,” and check out this link. I’ll appreciate a subscription from you. Thank you.

Happy Teachers Day po, mga minamahal kong mga bayaning guro! Paano ba natin aalagaan ang ating sarili bilang mga gabay sa pag-aaral?

Magaling magturo ang ating Panginoon. Ginamit niya ang mga larawan sa paligid sa kanyang mga Talinghaga upang madali maintindihan ang Kaharian ng Diyos. Nagtuturo siya sa iba’t ibang lugar na wala kang marinig na reklamo. Nguni’t napapagod din Siya. Umaakyat siya ng bundok upang magdasal at mamahinga.

Dahil dito, mahalaga sa ating mga guro ang tinatawag nating “self-care.” You cannot give what you don’t have: so the best give we can give to our students is our being well and healthy.

  1. Huwag kakaligtaang matulog. 2) Magpa-araw: nakakatulong ito sa produksiyon ng Vitamin D at nakakaganda ng kondisyon. 3) Magluto. 4) Magsulat ng gratitude journal o kaya 5) sabihin ang nasasaisip. 6) Cuddle a cat or a dog. 7) Maglakad o magbike sa labas. 8) Mag-ayos at maglinis ng kuwarto. 9) Read about people whose lives are more complicated than ours. 10) Maging plantito o plantita. 11) Magpa-yakap. 12) At makipag-tsikahan sa mga piling-piling mga tao. Iwasan ang mga nega: hindi sila makakatulong sa gana sa buhay. 13) Laugh and learn from your mistakes: a great gift to yourself and others.

Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili, maaalagaan din natin ang ating mga mag-aaral. We are teachers leading in crisis, and re-imagining the future for our students and for the world as well.

Manalangin tayo:

O Diyos, Ikaw ang aming Dakilang Guro, biyayaan mo kami ng lakas at saya sa aming piniling bokasyon bilang pagtugon sa iyong pagtawag na magturo ng katotohanan sa aming mga estudyante. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: