Practical Tips On How To Be Holy

Note: This is a transcription of this video. Follow this link.

Sakop ng pananampalataya ang ating buong pagkatao. Kahit ang kasuluk-sulukan, ang pinakatatagong-lihim, ang karumaldumal: lahat ay nililiwanagan ng pagiging banal. At dahil dito, kasama ang araw-araw nating buhay sa pagpapakabanal. Hindi lamang ito nakalaan para sa debosyon at pagsisimba, ang kabanalan ay praktikal.

Paano tayo magiging banal sa panahon ng pandemiya bukod sa pagdarasal? May minumungkahi si Pope Francis.

Unang-una, huwag mangtsismis. Huwag ipalaganap ang kasinunggalingan; huwag sirain ang pangalan ng ibang tao, lalo na sa social media. Mainam na huwag magtapon ng pagkain sa panahon ng taggutom dahil marami ang nawalan ng trabaho. Ilagay sa plato ang kaya nating ubusin.

Make time for others. Sa ating pamamalagi sa bahay, maaari nating kumustahin ang isa’t isa sa paraang ligtas at malayo sa panganib. Nakakatulong ito sa kanilang mental health. Kung mamimili, piliin lamang ang kailangan at mura; huwag ganid para makabili din ang ibang tao.

Huwag manghusga ng tao, sa halip, buksan ang puso upang mas kilalanin ang mga kasambahay lalo na ang mga anak na mahirap maunawaan. Ito ang pagkakataon upang maranasan ang makulay na buhay ng bawat isa.

Higit sa lahat, ugaliing kausapin ang Diyos sa gawaing pambahay, tulad ng “Lord, ano kaya ang lulutuin ko ngayon para sa mga anak ko?” “Ano ang punto at halaga ng binabasa ko?” Sa pamamagitan nito, binubuksan natin ang ating buong buhay para sa Diyos.

Manalangin tayo: O Diyos, liwanagan mo ang buong aspeto ng aming buhay upang maging ilaw din kami sa iba. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: