Paanong Mapapawi ang Pagkabagabag sa Exam

Note: This is a transcription of the Kape’t Pandasal video on text anxiety published on 21 September 2020, as some schools approach the end of the semester using an online or modular learning mode. Check the video here.

Isa sa mga biyaya ng Espiritu Santo ang karunungan. Ngunit hindi natin ito mapapalago hangga’t meron din tayong i-aambag. Mag-aral ka na sa simula ng klase. Don’t wait for an exam announcement to study.

Review your notes every day, take your formative assessments seriously because they are like practices. The more you practice, the better.

Siguraduhing meron kang study schedule. Mag-aral nang may layunin. Ipako mo ang iyong mata sa pinag-aaralan, kaya tanggalin ang anumang sagabal sa mata, tulad ng cellphone. Isipin na nasa eskuwelahan ka at hindi sa bahay.

Mas mabuti kung balikan mo ang iyong class notes sa gabi, dahil mas maaalala mo ang tingi-tinging impormasyon, kaysa sasabayin mo ang lahat, pagmalapit na ang summative exam.

Kung hirap ka sa note-taking, simulan mo na ngayon ang pagpapractice. Kung makakatulong ang colored pens (nakatulong sa akin), gamitin mo! Kung mag-notes ka, maglagay ng maraming espasyo para sa mga detalyeng gusto mong isulat kapag nag-aaral ka na.

Matutong mag-outline sa lahat: ang tinalakay sa klase, ang binasa, atpb. Huwag kakalimutan ang main points, definition of terms atpb. There are apps available in the internet to help you organize.

Magpahinga. Magmerienda.

Higit sa lahat, magdasal nang ganito: balikan mo ang araw, ano ang mga natutunan mo sa araw na iyon, at magpasalamat sa Diyos. Sa bawat natutunan, lumalago ang karunungang ibinigay ng Diyos sa atin.

Manalangin tayo: O Diyos ng karunungan nawa’y hindi kami magsawang mag-aral para matuklasan ka namin araw-araw. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: