How to teach your heart to forgive

Note: This is a transcription of the Kape’t Pandasal video for 14 September 2020. Check this video here.

Gusto mo siyang patawarin, kasi mahal mo. Pero masakit. Mahirap. Malalim ang sugat. Nguni’t alam mong gusto mo siyang kasama habambuhay. May paraan. Nang itinanong ni Pedro kung ilang beses kailangang magpatawad, ang sagot ni Hesus ay “hindi lamang makapito, kundi makapitumpung-pito.” Seventy times seven. Seven is infinity to the Hebrews.

Therefore, all the time. Laging magpatawad.

Mahalagang magpatawad dahil nakakatulong ito sa paghilom ng ating mga sugat, at paglaya sa ating nakaraan, upang magkaroon ng kahulugan at saysay ang ating kinabukasan. Tulad ng pagiging physically fit, maaari din tayong maging “forgivingly fit,” maging handang-handa tayong magpatawad.

Unang-una: commit to do no harm. Magpakita ng kabaitan araw-araw. Tandaan na lahat tayo ay sugatan. Nasaktan ka niya; nasaktan mo rin siya; nasaktan niyo rin ang iba.

Mahalaga rin na huwag maliitin ang ating sugat. Do not diminish your pain by saying, “Everything happens for a reason,” because any hurt inflicted on us or on others are never reasonable. By addressing the injustice of the experience, facing real pain in all its goriness will make forgiveness deep and transformative.

At dahil mahirap magpatawad, kailangan mo ng mga taong tutulong sa paghilom ng sugat. Surround yourself with positive and patient people who can accompany you in your healing.

Higit sa lahat, patawarin mo ang iyong sarili. Alam ng Diyos na magkakasakitan tayo sa ating pagmamahal, kaya handa rin tayong masugatan at magpatawad. Binibigyan natin ang ating sarili ng halaga sa self-forgiveness. Bagaman marami tayong pagkakamali, mahalaga pa rin tayo sa mata ng Diyos.

Kung pinapatawad tayo ng Diyos, gayun din tayo magpapatawad sa sarili at sa kapwa. Forgive others as the Lord forgive us.

Manalangin tayo: O Diyos, sinasambit namin na “patawarin mo ang aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin,” nawa’y isabuhay namin ito nang taimtim at totoo. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: