Anong Gagagawin Kapag May Sakit sa Iyong Pamilya?

Note: Wrote this script thinking about families in isolation because of Covid19. This is the transcription of the video you will find in this link.

Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kapag umaaray ang ngipin, umaangal ang katawan natin. Kapag merong maysakit sa pamilya, apektado din ang buong kabahayan. Simple lang: kapag sinisipon ka, mahahawaan mo ang iba. Kaya kailangang alagaan | ng mga kasama mo ang kanilang katawan | upang hindi sila mahawaan. Kung gumaling ka, siguradong ligtas din sila. Paano ba natin maaalagaan ang maysakit, ayon sa utos ng Diyos sa atin?

Mahalagang maramdaman ng maysakit na meron siyang karamay at kasama. Madalas natin tinatanong kung anong gamot ang iniinom, nguni’t mas mahalaga ang pagbisita, o kung hindi, ang anumang uri ng pangungumusta. Kaya nakakatulong ang kuwentuhan ukol sa mga magagandang alaala ng samahan, mga lugar na makahulugan lalo na ang pwedeng puntahan. Ito ang nagbibigay motibasyon | upang madaliin ang paggaling!

Mahalaga din ang “self-soothing,” –gamitin ang anumang bagay na nakagagaan ng pakiramdam.

Dahil pinapatay ng maraming sakit ang panlasa, pang-amoy, paningin, atpb. kaya nakagagamot ang masarap na pagkain, mabangong bulaklak, paboritong kanta, malambot na kumot, at silid na maliwanag at maaliwalas.

Higit sa lahat, nakakatulong ang may nakaka-usap.

Nakakatakot ang anumang viral infection, kanser, atbp., dahil binabantaan nito ang ating mismong buhay. Kailangan natin ng mga taong mapaghihingahan ng loob at sana, sila ang ating mga kapiling.

Manalangin tayo: O Diyos, hiling namin na pagalingin mo po ang mga maysakit lalung lalo na sa Covid. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: