Mga Paraan Para Matulungan ang Estudyante sa Online o Modular na Pag-aaral

Note: Taken from various conversations between parents, teachers and students, this video contains five tips to help students thrive in home schooling, whether they are on online or modular modes. Here is the link to the video.

Praktikal ang utos ng Panginoon na tulungan natin ang isa’t isa, lalo na ang ating mga kabataan. Hindi madali ang online learning. Nguni’t magiging matiwasay ang pag-aaral kapag marunong tayong i-supervise sila. Pagkakataon natin itong turuan sila ng Time Management.

  1. Alamin ang oras ng kanilang klase, i-schedule ito sa planner o online calendar, isama ang oras sa paggawa ng assignment, panahon ng pagkain kasama ang buong pamilya, at huwag kalimutan ang oras ng pamamahinga at pagdarasal.

2. Teach them to plan and keep meaningful routines but according to their own rhythm. 

3. Bigyan din natin sila ng lugar sa bahay na hindi sila madidistorbo.

4. Tanggalin ang anumang bagay na makakagambala sa pagtutok sa pag-aaral.

5. Panatilihing tahimik ang paligid at ugaliing huwag silang guluhin sa panahon ng klase: huwag utusan, pakialaman, o gawin ang kanilang assignment, ngunit mainam na bigyan ng pangmeryenda.


Mahalagang-mahalaga ang “parental supervision” sa panahong hindi makakapunta ang ating mga anak sa pisikal na paaralan. 

Manalangin tayo: O Diyos, bigyan mo kami ng biyayang huwag mag-alinlangang palampasin ang pagkakataong maging tunay na parte ng buhay ng aming mga anak. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: