Panatilihing Matatag Ang Inyong Mga Ugnayan

Note: I got many questions that asked the same thing: How can we maintain our relationships while separated by quarantine restrictions? This is a transcription of this video about relationships.

Estudyante ko si William nung nasa high school pa lamang siya, at pinakilala niya si Anna nung tumuntong siya sa kolehiyo. Si William ay nasa Singapore at naiwan dito si Anna. May plano silang magbakasyon ngunit naabutan sila ng lockdown. Araw-araw pa rin silang nag-vivideo call, nagde-date gamit ang Zoom, at nagte-text tuwing umaga at bago matulog. Hindi lumabo ang kanilang pagmamahalan nang dahil lang sa pandemiya.

Bagaman lahat tayo ay pinaghiwalay ng Covid at hindi natin nakikitang harap-harapan ang ating mga mahal sa buhay, hindi ibig sabihin nito na hahayaan din nating manghina ang pagiging magkakapamilya, magkaibigan, o magka-ibigan. Hindi imposibleng maging mas malapit pa rin sa isa’t isa kahit hindi magkita.

Tandaan natin itong tatlo: Talk, Accompany, and Support.

Mag-usap. Samahan ang isa’t isa sa lahat ng pagbabago sa buhay. At suportahan ang isa’t isa sa hirap man o ginhawa. Itong tatlong ito ang sikreto nina Anna at William.

Manalangin tayo: O Diyos, Ikaw ang bukal ng pag-ibig, biyayaan mo ng lakas ang lahat ng aming mga ugnayan sa panahong ito. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: