Matuto ng Panibagong Kakayahan sa Buhay Online

Nahihirapan ka bang pag-aralan ang mga bagay na kailangan sa bagong normal, tulad ng paggamit ng Zoom o Google classroom? O kaya sa bagong mga apps para mas maging madali ang komunikasyon tulad ng Discord o Slack? Paano pa kaya kapag pinag-uusapan ang Schoology, Canvas, o Blackboard bilang “learning management systems.” Siguro nag-nosebleed na kayo sa mga sinasabi ko.

Huwag kayong mabahala, pati ang mga kabataan na sanay sa social media, hirap ding pag-aralan kung paano gamitin ang tulad ng Schoology para sa kanilang klase.

Kanya-kanya ang pakikibaka sa panahon ng buhay online.

Kaya kailangan natin tingnan kung gaano ka kabukas na matuto ng panibagong skills o kakayahan. Alam kong mas madali ang nakasanayan, nguni’t para sa kinabukasan, kailangan natin itong gawin. Mahirap talaga ang pagbabago dahil kaakibat nito ang dugo, pawis at tatag ng dibdib.

May tinatawag na “long progression learning curve” na pinapatunay ang halaga ng practice, ang maraming pagsusubok o attempts bago humusay o gumaling. Pinag-aaralan ko ngayon ang Premier Pro, isang programa sa pag-eedit ng video na ito. Mahirap nung nagsisimula pa lamang ako, pero heto nakaka-edit na ako ng Kape’t Pandasal. Nguni’t hindi pa tapos ang pag-aaral, marami pa akong kailangang malaman. Kaya, tiyaga at pasensya sa sarili! Makakaya rin natin ito!

Manalangin tayo: O Diyos, ginagabayan mo kami sa aming paglalakbay, nawa’y biyayaan mo kami ng tiyagang matuto ng panibagong paraan para sa aming kinabukasan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: