Tanggapin ang Iba’t Ibang Paraang Malampasan ang Epekto ng Pandemiya

Iba’t iba ang paraan ng pagtugon sa isang napakahirap na sitwasyon. Nang namatay si Hesus sa krus, humagulhol at tumangis sina Maria Magdalena hangga’t hindi na nito nakilala si Hesus. Nagsipagtago naman ang ibang disipulos sa takot sa mga Hudyo. Bigong-bigo naman ang dalawang kasamahang umuwi muna sa Emaus. At sa Gethsemane, may isang alagad ni Hesus na nakatakas nang nakahubad.

Ngunit nakakakuha ng lakas ang bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng pagtitipon at pagsasama sa kabila ng trahedya sa kanilang buhay.

Magkaiba tayo sa tinatawag nating coping mechanisms. Kailangang tanggapin natin na iba’t iba ang sidhi ng epekto ng pandemyang ito sa bawat isa sa atin. Ang iba, dinadaan sa kain o exercise; ang iba naman biglang nagkakaroon ng alagang hayop o tanim. Mali ang pagaakala na ang bawat miyembro ng tahanan ay magpapakita ng parehong reaksiyon tulad nang sa atin.

Kaya, makakatulong ang respeto sa ating pagkakaiba, masanay na magparaya, at magpakita ng iba’t ibang paraan ng pag-aruga.

Paano mo ba hinaharap ang epekto ng pandemyang ito sa iyong buhay? Pagnilayan po natin.

Manalangin tayo: O Diyos, hindi mo binigo ang iyong mga alagad sa muli mong pagkabuhay. Nawa’y biyayaan mo kami ng panibagong buhay sa lalong madaling panahon. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: