Palaguin ang Pagmamahal sa Pag-aaral

Habang nakikibaka tayo sa hamon ng online education, lalo na ukol sa teknolohiya’t internet access, may kailangang hindi dapat tumigil sa mga usaping ito: ang pagpapatuloy ng pagpapalago ng kaalaman.

Ilan ba sa atin ang nag-aral nang sapilitan, dahil requirement sa eskuwelahan, dahil kailangan upang makatapos at makapagtrabaho. Marami ang nag-aral upang grumadweyt, hindi upang malaman ang kailangan sa mabunga at makahulugang buhay?

Tulad ko, lumaki akong may takot sa mahigpit na guro, o sa posibilidad na parusahan kapag may inilabag na batas sa eskuwelahan. 

Ngunit ang online education ay may kakabit na hamon: magiging matagumpay lamang ito kung ang mag-aaral ay may sariling motibasyon at interest sa pinagaaralan. Kusa siyang nagbabasa ng iba’t ibang libro kahit hindi na ito required.

At dahil dito, hindi nagtatapos ang pag-aaral sa graduation, kundi nagpapatuloy ito habang-buhay. Hindi ito base na lamang sa gadget at ang pinaka-latest na teknolohiya.

Hindi ito natitinag ng anumang balakid sa pag-aaral. Hindi natin pinapaganda ang ating kalagayan ngayon, ngunit may katotohanan na mas pinag-iigting ng krisis ang ating tunay na hangarin.

Ano ang pinakamalalim mong pangarap pa sa iyong sarili? Handa ka bang harapin ang mga hamon sa pagkamit nito?

Manalangin tayo: O Diyos, nawa mag-alab ang aming puso sa aming patuloy na pag-aaral, upang lalo ka naming matagpuan sa bawat katotohanan at pangyayari sa aming kasalukuyang buhay. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: