Hamunin Ipahayag Sa Sarili Ang Mga Positibong Pananalita

Ayon kay Kristen Suleman, isang therapist, nakakatulong sa pagtugon sa stress, pagkabalisa, at pag-aalaga sa ating kapakanan ang tinatawag nating, “positive affirmations” –-mga pahayag upang maiahon natin ang sarili sa labis na kalungkutan, kawalang-tiwala sa sarili, pagkabigo at iba pang nakakabagabag sa atin.

Sa panahong ngayon, mainam na ipahayag natin sa ating sarili, sa harapan ng salamin man o hindi, ang mga salitang ito:

1) Tunay ang lahat kong nararamdaman.

2) Tinatanggap ko ang lahat ng nararanasan ko, lalo na ang epekto nito sa aking katawan.

3) Kaya ko ito. Marami na akong nadaanan.

4) Hindi ako nag-iisa.

5) Hindi ako madudurog.

6) Hindi ito pangmatagalan.

7) Katabi ko lagi ang Diyos. Makalimutan man ako ng iba, hindi ako malilimutan ng Diyos.

Huwag tayong mabahala kung parang asiwa tayo sa unang subok na sabihin ito sa sarili, lalo na kapag sa harap ng salamin. Hindi magtatagal, masasanay din tayo. May kasabihan, “We are what we say we are.” Nagiging totoo ang anumang inuulit natin sa ating sarili.

Manalangin tayo: O Dios, sa gitna ng pagsubok, nawa’y hindi namin makalimutan ang aming halaga bilang iyong mga anak. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: