Maging Mabunga Kahit Nasa Quarantine

Alam niyo ba na sinulat ni Marco Polo ang kuwento ng kanyang paglalakbay sa Tsina noong siya’y nasa kulungan sa Genoa. O kaya ang inspirasyon ni Dante Alighieri sa kanyang, “Divine Comedy” at ni Miguel de Cervantes sa kanyang “Don Quixote” ay ang kanilang karanasan sa kulungan? Kahit ang talambuhay ni Napoleon Bonaparte at ang “House of the Dead” ni Fyodor Dostoyevsky ay pawang naisulat habang nasa piitan? Prison literature ang tawag sa mga obra maestra na ito sa panitikan.

Walang ni isa man sa atin ang nasisiyahan sa ating kalagayan sa panahon ng Covid. Ngunit may mga bagay ang maaari natin gawin upang lumaya ang ating diwa.

Ayon sa mga pag-aaral sa panahong ito, ang pinanggagalingan ng ating pagka-buryong ay ang pagkayamot, pagka-inip, at pagkabigo sa ating sitwasyon.

Bilang pag-aalaga sa kalagayan ng ating mental state, makakatulong ang balikan ang isang dating libangan tulad ng pagsasayaw at gardening, pag-aayos ng kuwarto at sala, pagvivideo call sa mga mahal sa buhay. Sa mga ganitong paraan, mapapangalagaan natin ang ating buong sarili, habang umaasa tayo sa pagdiskubre ng gamot sa Covid at sa tunay na paglilingkod ng mga opisyal ng pamahalaan.

Manalangin tayo: O Dios, huwag nawang pahintulutang mailagay kami sa panganib at mamunga nang sagana sa hirap ng aming kalagayan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: