Pagbabago sa Buhay-Pananampalataya sa ECQ

Nagbago ba ang inyong buhay-pananampalataya sa panahon ng quarantine? Kung kailan nagkaroon ng Enhanced Community Quarantine dahil sa Covid19 virus, maraming mga kuwentong-pananampalataya ang lumalaganap sa Facebook, Twitter at Instagram. Meron nagsabi sa akin na araw-araw na siyang nagsisimba online. Meron ding nagbahagi na ang kanilang pagdarasal ay naging pampamilya, samantala noong wala pa ang virus, hindi sila sabay-sabay magdarasal. At siyempre, KUNG maisipang sumamo sa Dios.

Iba’t iba ang dahilan sa mga ganitong kuwento. Ang iba nauwi sa pagdadasal dahil naranasan nilang sa Diyos lamang pwedeng kumapit nang nagkasakit ang kanilang mahal sa buhay at hindi sila pwedeng bumisita. Yung iba naman natatakot dahil nakasalang sa panganib ang kanilang kapamilya’t kaibigan na frontliners, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibang-bansa. Alam natin na maraming Pilipino ang health workers sa mga bansang dayuhan.

Meron akong nakitang isang meme kung saan kinakausap ng demonyo ang Dios. Sabi ng demonyo, “Tingnan mo, nagsara na ang iyong mga simbahan.” Sabi ni Dios, “Hindi mo ba nakita, na mas dumami ang aking simbahan, dahil lumipat na ito sa kani-kanilang tahanan.” Ito ang pakiramdam sa panahong ngayon: Ang Diyos mismo ang bumisita sa kanilang personal na buhay, at ang Kanyang presensya ay hindi nakasalalay sa isang konkretong building. Kaya sumibol ang mga maliliit na altar sa bahay, at sama-samang nagsisimba ang pamilya online. Sabi ng isa kong guro na mas naging personal ang mga misa.

Manalangin tayo: O Diyos, nawa ang pagtitipon ngayon ng mga sumasampalataya sa Iyo ay magkaroon ng lalim na pagtitiwala sa Inyong kapangyarihang iligtas kami sa panganib. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: