Lent: Pray, Fast, Give

Pray. Ginugugol natin sa pagdadasal ang buong linggong ito, bilang pagbibigay-pugay sa pagpapakasakit sa krus ni Hesus para sa ating kaligtasan. Ito ang linggo ng maraming Stations of the Cross, bisita Iglesia, prusisyon, sunod-sunod na pagsamba, at ang iba naman ang pagsasagawa sa kanilang mga panata.

Ang pagdadasal ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos.

Fast. Ang pag-aayuno naman ang para sa atin.

Ang anumang uri ng pag-aayuno, kasama ang abstinence, ay isang pag-iiwas sa anumang kalabisan o kasamaan. Importanteng hindi tayo ganid sa pera at pagkain, sa halip, ang tamang-tama lang para sa ating sarili. Iniiwasan natin ang karne, bilang paaalala na ang buhay ay hindi lamang sa pagpapatupad ng pang-katawang sarap.

We find ourselves when what we have is just enough. 

Give. Higit sa lahat, hinihimok ng panahong ito na maging mapagbigay sa kapwa. Sa lahat ng ating sobra, ipamigay sa may mas nangangailangan. Tamang panahon ang linggong ito upang suriin ang anumang labis sa iyong kuwarto. Kapag hindi mo nasuot sa buong taon ang isang damit, ipamigay mo na; pagmamay-ari na iyan ng mas nangangailangan.

Manalangin tayo: O Diyos, linisin mo ang aming puso’t kaluluwa upang lalo kaming umibig nang tulad ninyo. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: