Kailangan Mong Matulog

Pakiramdam niyo ba na kulang po kayo sa tulog? Sa kadami-daming nating ginagawa, nakakaligtaan natin ang matulog nang tama. Laging nararamdaman na laging kulang ang oras upang magawa natin ang dapat nating gawin. 

Ayon sa maraming pag-aaral ukol sa pagpapahinga, kailangan natin ng pito hanggang sa siyam na oras para sa mahimbing na pagtulog. Ito ang pagkakataong para maibalik ng katawan ang ating sigla. 

“You’re putting energy in the bank when you go to sleep,” wika ni Dr. Barry Krakow, may-akda ng librong, Sound Sleep, Sound Mind: 7 Keys to Sleeping Through the Night. It is the time when our body is literally repairing and restoring itself.

Dahil dito, mahalaga ang tulog sa paghahanda ng ating katawan at isipan para sa anumang kailangan nating gawin sa kinabukasan.

Sa bibliya, nakatulong ang panaginip para sa dalawang Jose. Si Jose na nagpaliwanag ng mga panaginip ng Paraon ng Ehipto, at si Jose na asawa ni Maria. Nakakatulong ang tulog sa tamang pagpapasiya sa buhay. Upang hindi padalos-dalos ang ating pagdedesisyon, kailangan nating itulog muna ito.

Manalangin tayo: O Diyos, nawa bigyan mo kami ng oras ng   pagpapahinga, upang malinaw na makita namin ang galaw ng Iyong Espiritu sa aming buhay. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: