The Examen: Suriin upang magpasalamat at matuto sa nakaraang taon.

Ilang araw na lamang ang nalalabi sa taong 2019. At tulad ng mga bagay na nagtatapos, nararapat na balikan ang nakaraan upang pag-igiban ito ng aral at pasasalamat. Pahintulutan niyo po akong ituro ang ginawa ko sa araw-araw, nguni’t maaaring gamitin ito sa anumang pagsusuri sa presensya ng Diyos sa ating buhay.

Una, with God, review the year. Balikan ang karanasan ng liwanag at dilim. Kung gagawa ka ng Year in Review, anong sampung mga kaganapan ang nakatulong sa iyong buhay, at ano naman ang hindi nakatulong.

Practice gratitude. Isipin ang mga biyayang pinagkaloob ng Diyos sa iyo, at magpasalamat.

Pagkatapos, tingnan ang mga pagkakataon ng pagkakamali, hindi upang manatili sa panghihinayang, kundi upang pag-kuhaan ng aral para lalong lumago ang ating buhay.

Kapag nasuri na natin ang liwanag at dilim sa nakaraang taon, pag-isipan ang hihilingin mo sa Diyos upang lalo kang maging magaling at mabuti sa darating na bagong taon.

Ulitin natin ang examen: With God, review the year. For blessings, be grateful. For failures, be sorry. For the future, ask God what you need.

Manalangin tayo: Kailangan namin, O Panginoon ang iyong Espiritu Santo upang makita namin ang nakaraang taon ayon sa iyong mga mata. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: