Hindi Ka Nag-iisa. May Pwedeng Tumulong

Madalas maramdaman ng kahit sinong may problema na walang ibang makakatulong kundi ang kanilang sarili lamang. Kung baga kay Sharon Cuneta, “pasan ko ang daigdig.” 

Kaya marami sa atin ang kumikimkim na lamang dahil ayaw nating mabagabag ang ating pamilya, masayang ang oras ng ating mga kaibigan, o bigyan ng pasanin ang ibang tao. Kaya hindi tayo humihingi ng tulong, hindi lamang sa larangang pinansiyal, kundi kahit man lang ang maging pahingaan ng loob. 

Often, we don’t need someone with a solusyon, but someone who can listen to us.

May mga taong gustong tumulong ayon sa kanilang makakaya. Kaya nilikha tayo ng Diyos na katangi-tangi na may kakayahan at kahinaan dahil kailangang nating magtulungan. 

Masaya ang makatulong, kaya may tao kang malalapitan, at kung hindi natin kaya ang kanilang pasanin, may mga professionals na maaari nilang puntahan tulad ng mga guidance counselors,  mga pari, madre, pastor, atpb.

Malaking tulong ang tinatawag nating “referrals” lalo na kung wala sa ating kakayahan ang kailangan nila tulad ng mga may depression at may mental health issues. 

Manalangin tayo: O Diyos gabayan mo kami na tanggapin ang aming makakaya at mapagkumbabang tumulong sa paghahanap kapag hindi namin kaya ang kailangang tulong. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: