Hindi Nararapat Pansinin ang Negatibo

Kapag hirap ka sa buhay, huwag tumabi sa mga magpapalala nito. Sa mga mahihirap na sitwasyon, ang kailangan mo ay mga taong positibo at magsusuporta sa iyo, hindi ang mga taong gagatungan lang ang iyong problema.

We are the company we keep. Dahil diyan, iwasan mo ang mga buwisit sa buhay.

Hindi sila karapat-dapat na pagtuonan ng pansin, kung gulong-gulo na nga ang iyong isip at damdamin. Ayaw naman natin ang anumang bagay na magdaragdag lamang sa sama ng ating kalooban. Laging alalahanin na hindi mo kailangang kaibiganin ang lahat ng tayo, nguni’t kailangan ang respeto lamang. 

Kaya, puntahan mo ang mga kaibigan o kapamilyang magsasabi sa iyo ng, “Kaya mo iyan. Magaling ka. Matibay ka! O ang paborito kong, “Nandito lang ako.” Ang mga salitang ito ay hindi natin pwedeng maliitin lamang. Ilan ba sa atin ang lumakas ang loob dahil sa iilang mga salitang ito, lalo na kapag galing sa mga taong dahilan sa pagbangon natin sa bawat araw. 

Letting your loved one know that you’re there for them, that you will listen to their feelings, dry their tears can mean everything to them who are going through hell.

Dahil hindi judgmental ang ating sinasabi, nakakatulong ang ating presensya sa kanilang nararamdaman at kakayahang lampasan ang mga balakid sa buhay.

Manalangin tayo: O Diyos, tulungan mo kaming mamili ng mga taong tutulong sa aming pagunlad sa ugali at sa pagmamahal sa Iyo. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: