Minsan Nagiging Biyaya Ang Hindi Natin Nakakamtan

Marami tayong sinangguni sa Diyos at taimtim na pinagdasalan ang hindi napagbigyan. At may dahilan ang Diyos, at maaaring hindi ito para sa atin. 

Nguni’t ang anuman hinanakit sa buhay ay maaaring magdulot ng isang negative mind-set. Ito ang kailangan nating iwasan. Laging may makikita tayong silver lining sa bawat mahirap na sitwasyon. Dito natin makikita kung sino nga ba ang tunay nating mga kaibigan? Sino-sino sa kanila ang karamay natin sa hirap, at kung sino ang kasama kung tayo’y nasa kaginhawaan.

Kapag hindi sa atin nabibigay ang ating hinihiling, natututunan natin ang paghahanap ng ibang paraan o bokasyon, ibaling ang ating sarili sa pangarap na kaya nating abutin, kaya mas gagaling tayo sa ating kakayahang maghanap ng solusyon. 

Sinasabi natin na kapag isinara ng Diyos ang isang pintuan, magbubukas siya ng iba pang pintuan. Kailangan natin makita ang nakangangang pintuan.

Manalangin tayo: O Diyos ng Liwanag at Buhay, biyayaan mo kami ng isang bukas na kalooban upang makita namin ang mga bagay na para sa amin, at ang pintuan na magbibigay sa amin ng malalim na kaligayahan sa piling Mo. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: