Magbabago ang Lahat

Nahihirapan ka ba sa iyong buhay? Iniwanan ka ng iyong minamahal. Binalewala ng iyong asawa’t mga anak ang iyong pinaghirapan. Maysakit ang iyong mga magulang at wala kang sapat na perang pambili ng gamot.

Sari-sari ang ating mga pinagdadaanan, at habang nasa kalagitnaan tayo ng prosesong ito laging may pakiramdam tayo na wala na itong katapusan.

Nguni’t isang katotohanan na ang lahat nagbabago. Mayroon din itong hangganan.

Kahit ano pang emosyon ang bumubugbog sa ating dibdib, o gaano kahirap iwasan ang ating sitwasyon, lahat ay kayang baguhin. Everything is survivable and beatable. Mahahanapan din natin ng ibang paraan ang anumang batahin, kung itutuloy lang natin ang paghahanap ng solusyon at hindi tayo natitinag ng anumang balakid.

Just keep on trying. Just do your best. Ang buhay ay hindi nagtatapos sa Biyernes Santo, laging may Pasko ng Pagkabuhay.

Manalangin tayo: O Diyos, puspusin mo kami ng Espiritu Santo upang hindi kami mawalan ng pag-asa sa aming pangarap na pagbabago sa aming kinatatayuan sa buhay. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: