Gamitin ang Tamang Body Language sa Pakikipag-ugnayan.

Mahalaga sa pakikipag-ugnayan ang eye contact, ang paggamit sa ating kamay habang nagsasalita, at ang tono ng ating boses kapag meron tayong sinasabi. More than 80 percent of communication comes from gestures, and we usually pick up signals along the way. 

Bilang Katoliko, nakikilala ko ang kapwa ko sa pananampalataya kapag nag-sign of the cross siya kapag dumaan sa isang simbahan. Nalalaman ko kung interesado ang isang tao sa akin, kung nakatingin siyang direkta sa akin.

Wika ng isang research, 70% direct eye contact ang kailangan sa pakikipagugnayan. Naiintindihan ko kung may reaction siya sa sinabi ko o ginawa ko sa kilay pa lamang.

At higit sa lahat, maaari nating iwasan ang negative body language sa pamamagitan ng pangingilatis kung ano ang dapat sabihin kumpara sa hindi kailangang sabihin. 

Minsan ini-imagine ko kung paano magturo si Hesus na gamit ang kanyang mga mata, kamay, at tono ng kanyang boses. Kaya siguro maraming nagsikap puntahan kung saan ang Panginoon nagtuturo dahil madadala ka sa kanyang paraan ng pagtuturo.

Manalangin tayo: Panginoon, basbasan mo kami ng kakayahang magturo sa Salita ng Diyos, upang maramdaman ng tagapakinig ang iyong boses at puso sa pamamagitan namin. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: