Laging tumingin sa Hinaharap

Hindi sa lahat ng oras na masaya at mapayapa ang kasalukuyan. Kadalasan, ito ay nakakainis, nakakapagod at nakakasira sa mood. Paano ba tayo makakaligtas sa ganitong sitwasyon?

Nakakatulong sa akin ang tinatawag na “healthy anticipation” na ginagawa ko araw-araw: excited ako sa lunch break, inaasam-asam ko ang darating na bakasyon, may hinihintay akong bibisita sa akin.

Maliit man o malaking gantimpala, nakakatulong ito sa pag-ahon sa anumang nararanasan na hirap sa kasalukuyan.

Isang malaking hakbang sa pagkakaroon ng pag-asa sa buhay ang may hinaharap. Kumakapit tayo sa pangako ng Panginoon na kapag gumawa tayo ng mabuti, nagmamahal tayo sa ating kapwa, at tapat tayo sa Kanyang mga salita, may aasahan tayong langit.

It is important to have something to look forward to, because it can give us the motivation and persistence to keep moving forward even during difficult times. 

Kaya kung wala ang inaasam-asam, maaaring simulan mo na ang pagpaplano kung kailan ka manood ng concert, sine o TV show; saan ka pupunta sa Sabado’t Linggo; anong bagong pwedeng pagkakaabalahan. Find something to make your future look happier.

Manalangin tayo: O Diyos tulungan mo kaming gawing maliwanag araw-araw ang aming kinabukasan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: