Sumama sa mga taong may magandang pananaw at pagpapahalaga sa buhay

Hindi bago sa panahon ngayon ang salitang, “influencers” lalung-lalo na sa social media. “Influencer” kung libo-libo ang followers, ngunit ibang usapan kung anong klase ang epekto ng “influencer” sa atin: nakakatulong ba siya sa ating pagsisikap maging mabuti, o dumadagdag lang siya sa ating galit at reklamo sa buhay? 

Lahat tayo may tinatawag na “degree of influence.” At dahil dito, ang ating pananaw sa buhay ay nagbabago depende sa mga taong umi-impluwensiya sa atin. Sabi nga nila, “Tell me who your friends are, and I will tell you who you are.”

May impluwensiya ang ating kasama sa ating pananamit, pananalita, pag-uugali, pakikitungo at oo, pananampalataya sa Diyos. Naging malalim at matatag ang pananampalataya ng mga sinaunang Kristiyano dahil sa kanilang komunidad.

Faith grows in community, because the members influence and reinforce their life of faith. 

Kung gusto mong lumago sa buhay, piliin ang iyong mga kasama. Palibutan ang sarili ng mga taong may paninindigan, may pinapahalagahan, may positibong impluensiya at may matatag na pananampalataya sa Diyos.

Manalangin tayo: Liwanagan mo kami, O Panginoon, sa aming pangingilatis upang gayahin lamang namin ang kumakatawan ng iyong hangarin. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: