Matulog nang mahimbing.

Note: I received many questions about how to live the faith practically, in a day-to-day basis. If our faith life permeates all aspects of our lives, and not just compartmentally like Sundays, then those in my social media wanted to know how to look at practices and habits in the perspective of faith. This is post #8.

Sino sa atin bago matulog ay hawak-hawak ang cellphone? Ako po ay isa sa mga guilty nito. Kahit sabihin ko pa sa sarili na ang pagtingin sa timeline sa Twitter, Instagram o Facebook ang ating medisina para antukin, sa halip lalong ginugulo nito ang aking puso’t isipan. May tinatawag na “Twitter o Facebook anger” —yung inis na galing sa toxic na posts. Dahil dito, nagtatapos ang araw natin sa galit.

Nguni’t bigyan po natin ng limang minuto ang ating sarili bago matulog.

Ilayo ang cellphone, at sa limang minuto, manahimik. Huminga nang malalim, paulit-ulit itong gawin hanggang ang buong katawan ay relax na. Pagkatapos, magpasalamat sa naganap sa buong araw. Magpasalamat kahit sa bagong problema dahil nagiging mas magaling tayo kapag nabibigyan natin ito ng solusyon. Ang pasasalamat ay isang pamamaalam sa araw na iyon. Sa gayon, sinasalubong natin ang bagong araw nang positibo at may pag-asa. Dahil dito, nakakatulog tayo nang mahimbing.

Isang dasal ang limang minuto. Isipin mo ang Diyos, at magpasalamat sa Kanya.

Paborito kong dasal bago matulog ang “Angel of God, my guardian dear, to whom God’s love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.” Dahil ano man ang ating dasal, maiksi man o hindi, ang huli nating naisip ay ang Diyos. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: