Kumain sa diwa ng pasasalamat.

Note: I received many questions about how to live the faith practically, in a day-to-day basis. If our faith life permeates all aspects of our lives, and not just compartmentally like Sundays, then those in my social media wanted to know how to look at practices and habits in the perspective of faith. This is post #6.

Savor the flavor. Kumain sa diwa ng pasasalamat. Sa gitna ng ating ka-busyhan, ilang kainan ang lumipas na lamang at nakalimutan ang sarap ng inihain? Kadalasan, minamadali natin ang almusal dahil mahuhuli na tayo sa klase o trabaho. Ang pananghalian nagiging kasama sa meeting. At ang hapunan madalas ginagawa sa harap ng TV. Madalas ginugugol natin ang oras ng pagkain para mapawi lamang ang ating gutom.

Nguni’t may iba pang halaga ang kainan. Ito ang panahon upang pasalamatan ang magulang sa inihaing galing sa kanilang pawis at sikap. Ito ang panahon ng pag-uusap ukol sa buhay-buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Mainam isipin na ito ang paraan ng Diyos tulungan ang ating katawan at kaluluwa na maging malusog at may gana sa buhay. 

Kaya ito ang aking mungkahi: Namnamin ang pagkain.

Tikman ang bawat lasa nang mahinahon. Nguyain ang bawat gulay at karne sa bawat putahe. Savor the flavor. Mahinahon upang bigyan ng panahong magpasalamat.

Manalangin tayo: O Diyos, binibigyan mo kami ng pagkain araw-araw, nawa’y hindi namin makaligtaang namnamin ang iyong walang hanggang pag-ibig. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: