Bigyang-pansin ang bawat yapak tungo sa paroroonan.

Note: I received many questions about how to live the faith practically, in a day-to-day basis. If our faith life permeates all aspects of our lives, and not just compartmentally like Sundays, then those in my social media wanted to know how to look at practices and habits in the perspective of faith. This is post #4.

May kasabihan ang mga Zen Buddhist monks: “Look carefully at what is under your own feet.” Para sa kanila, ang hindi marunong pumansin sa bawat yapak nila ay hindi makakarating sa kanilang paroroonan. May makukuha tayong aral sa kanilang kasabihan: Mainam na alam natin ang pasunod-sunod na gagawin upang matupad natin ang anumang minimithi. Parang pagsakay sa dyip: dapat alam natin kung saan tayo pupunta, upang alam natin kung anong dyip ang sasakyan natin.

Malinaw sa Panginoon Hesus ang gusto niyang gawin sa murang edad na labindalawa: ang gawin ang kalooban ng kanyang Ama. Kaya nang nagdasal siya sa Hardin ng Gethsemane, ang tugon niya sa kaniyang Ama ay “Hindi ang aking kalooban, kundi ang sa Iyo ang masusunod.”

Tulad ni Hesus, malinaw ang pangarap natin sa buhay. Nguni’t isang hamon sa sangkatauhan ang linawin ang mga paraan upang makamtan ang hinahangad. Kadalasan, “bahala na si Batman” ang sinasabi natin. Kaya nagkakalat ang marami sa atin, balu-baluktot at paikot-ikot ang dinadaanan bago makarating sa paroroonan— at sana makarating.

Disorder in your mind shows in your feet. 

Kaya subukan nating pansinin ang ating mga paa. Sa bawat yapak maaari nating tanungin: nasa tamang daan pa ba ako tungo sa aking mga pangarap? O nagpapaligoy-ligoy lamang ang aking buhay.

Manalangin tayo: O Diyos, ang aming buhay ay may iisang patutunguhan, ang makapiling ka habang-buhay. Nawa’y ilawan ang daan tungo sa pangako mong kalangitan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: