Punuin Mo ng Iba’t Ibang Karanasan ang Iyong Buhay

Note: This is the 5th. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the Year of the Youth.

Nakakatuwang malaman na ang mga kabataan ngayon nangangarap magkaroon ng makukulay at iba’t ibang karanasan sa buhay. Hindi po natin pinaguusapan ang mga masasama at makasalanang karanasan. Pinag-uusapan po natin ang mabubuting mga karanasan.

Ayon sa pinaka-latest na McCann-Erickson Youth Survey, 91% ng mga kabataang Pilipino ang sumasang-ayon na “It’s better to live a life filled with great experiences, than material possessions.”

Ibig sabihin, hindi kasing halaga ang pera, kaysa karanasang may matututunan sila sa buhay. Kung tutuusin, hindi mababayaran ang anumang karanasan.

Mahahalata po ito ng mga guro: mainam na simulan mo ng isang karanasan ang pagtuturo. Pwedeng ang iyong pagluluto, bago ang photosynthesis. Pwedeng ang pamamalengke, bago ang accounting.

Dahil may access sila sa karunungan sa internet, ang kulang na lamang ang magpapatotoo, at ang katotohanan sa kanila ang nabibigyang-liwanag ng karanasan.

Kaya, activity-centered na ang pagtuturo. Ito din ang dahilan sa maraming foodtrips: iba’t ibang putahe, iba’t ibang lugar, iba’t ibang posts sa social media. Gusto nilang maging independent at manirahan malayo sa pinanggalingan, upang maranasan ang tunay na buhay.

Manalangin tayo: O Diyos, matatagpuan ka namin kahit saan man kami mapunta, nawa’y maranasan ka namin nang mas madalas kung saan man kami mapadpad. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: