Pag-aralan ang Iba’t Ibang mga Salitang Umuusbong sa Internet

Note: This is the 4th. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the Year of the Youth.

Sige nga, anong ibig sabihin ng “FAM” na ginagamit ng mga kabataan? Ha, “very good friends” —siguro akala niyo, “family”? O heto, “savage” —ibig sabihin, sinabi mong diretso at walang edit. Heto, SKL —Share ko lang. May iba pang slang o lenguahe na hindi ko na sasabihin dito kasi delikado ang kanilang kahulugan.

Ang punto, hindi sa nakiki-uso, kundi gaano mo ba naiintindihan ang sinasabi ng mga kabataan ngayon.

Kasama sa pagmamahal ang unawain ang mga kasalukuyang henerasyon.

Tulad ng mga kabilang sa nakaraan at Generation X (tulad ko), nagkakaroon tayo ng hirap sa pakikitungo sa mga Gen Y, millennials, at Gen Z dahil iba na ang kanilang mga ginagamit na salita. Kailangang may alam tayo, upang maayos ang ating pagpapalaki sa kanila.

May tinatawag na positive conversation, ang usapang matino ang pananalita at paggamit sa salita; ang pakiki-usap na dalisay at hindi bastos. Sabi nga nila, “Money cannot buy taste.”

Kasama sa pagiging disenteng tao, ang ating mga pananalita, at hindi ito dahil may-pinagaralan. Maraming hindi nakapagtapos, pero masarap kausapin.

Manalangin tayo: “O Diyos, binasbasan mo ang mga labi ng mga propeta noong mga panahon, upang mai-salita nila ang iyong Salita, nawa’y gawin mo rin sa amin, upang ang lumabas sa aming mga bibig pawang nangagaling sa iyo lamang. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: