Hubugin ang Kabataan na Respetuhin ang iba’t ibang klaseng tao

7/8 Note: Ang mga sumusunod na mga artikulo ay para sa pagdiriwang ng “Year of the Youth ngayong 2019. Ito ang aking maiaambag ukol sa pag-aalaga ng mga kabataang Generation Z. Nakabase ang lahat nang ito sa McCann-Erickson Youth Survey 2018 na ibinigay sa isang panayam sa Ateneo de Manila University at sa aking personal na karanasan.

May kuwento ako. Naging ugali ni Lito Lobo na pagtawanan ang buwan. Kesyo laging pangalawa lang siya sa liwanag ng araw, o mukha siyang matanda. Sa halip na mabahala, inaaliw siya ni Berting Baboy Ramo. Isang gabi, nawala si Lito at si Berting. Mahirap makita ang daan kapag bumabagyo at nagtatago ang buwan.

Nang huminahon na ang panahon, inilawan ng buwan ang daan tungo sa bahoy ni Berting Baboy. Ang dating inaapi-api ang siyang palang makakatulong sa panahon ng kagipitan.

Mahalagang iwasan ang anumang uri ng bullying, kahit dinadaan lang ito sa biro at tawanan. Lahat nire-respeto at hindi binabastos. Ayon sa McCann Erickson Youth Survey, 91% ng mga kabataang Pilipino ang sumang-ayon sa pagiging-inclusive at welcoming.” Para sa kanila, “equality is non-negotiable.” Pantay-pantay ang lahat. 

Hindi na isyu sa mga kabataan ang mga kapatid nating kabilang sa LGBTQIA++, kasama ang kanilang napupusuan. Hindi na isyu sa kabataan ang paghahalo ng lahi. Ang mundo ng Generation Z ay tunay ngang halo-halo, makulay at iba-iba.

Kung mapagtanggap ang ating mga kabataan sa pagkakaiba nating lahat, nawa’y isabuhay natin ang respetong karapatan ng bawat isa.

Manalangin tayo: Panginoon, nais mo kaming maging iba sa isa’t isa, nawa’y tulutan mo kaming respetuhin ang pagiging katangi-tangi naming lahat. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: