Iparanas sa mga Kabataan ang Makahulugan.

5/8 Note: Ang mga sumusunod na mga artikulo ay para sa pagdiriwang ng “Year of the Youth ngayong 2019. Ito ang aking maiaambag ukol sa pag-aalaga ng mga kabataang Generation Z. Nakabase ang lahat nang ito sa McCann-Erickson Youth Survey 2018 na ibinigay sa isang panayam sa Ateneo de Manila University at sa aking personal na karanasan.

Hindi alam ni Gng. Alicia kung paano siya magtuturo ng computer sa kanyang mga estudyanteng mas magaling pa sa kanya. Si Gng. Alicia ay isang beteranang titser na lumipat na senior high school. Dati siyang nagtuturo sa dating “high school” lamang bago ang K-12 educational reform. May isang matalinong estudyante ang kumestiyon sa kaniyang credibilidad bilang guro sa technolohiya.

Hindi nag-iisa si Gng. Alicia. Sa aking trabaho sa eskuwelahan, madaling ma-access ng mga estudyante (at nating lahat) ang sangkatutak na impormasyon sa Wikipedia, o sa mas malawak na Google. Search mo lang at lalabas ang iba’t ibang artikulo ukol sa isang subject matter o topic. Mas madali kaysa sa library. At mas madaling makuha ang impormasyon dahil sa ating mga smart phones. Kaya totoong maraming mga estudyante ang maaaring mas may alam kaysa atin.

Ngunit mas may lamang ang gurong nakakatanda sa isang bagay: ang karanasan ng kahulugan.

Sa dami ng impormasyon, alin diyan ang mahalaga sa pagiging mabuting tao? Sa limpak-limpak na matutunan mo sa Wikipedia, alin diyan ang makakatulong sa pagpapakatao?

Noong mga panahon ang guro ang siyang “library of knowledge” —sa ngayon, itinuro na ang guro ngayon ay isang “facilitator of knowledge”. Siya ang gumagabay upang ang estudyante ma-inlove sa pag-aaral sa panghabang-buhay. Make them love learning.

Manalangin tayo: O Diyos Espiritu Santo ng pag-unawa, liwanagan ninyo ang mga kabataan na matuto silang mamili ng mahalaga at makahulugan sa kanilang buhay. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: