Ibigay ang Nararapat na Suportang Pang-emosyonal

3/8 Note: Ang mga sumusunod na mga artikulo ay para sa pagdiriwang ng “Year of the Youth ngayong 2019. Ito ang aking maiaambag ukol sa pag-aalaga ng mga kabataang Generation Z. Nakabase ang lahat nang ito sa McCann-Erickson Youth Survey 2018 na ibinigay sa isang panayam sa Ateneo de Manila University, at sa aking personal na karanasan.

Nahahalata na ba ninyo na maraming mga kabataan ngayon ang may mga karamdamang may kinalaman sa stress. Kumpara sa iba’t ibang henerasyon, tulad ng Generation X o Y, ang Generation Z ay mas maraming stressors. Halimbawa, natatakot silang mamatay sa iba’t ibang uri ng sakit; mawalan ng hanap-buhay; o kaya’y may masamang mangyari sa kanila. Marami din ang nakakaranas ng stress na nagmumula sa kani-kanilang pamilya.

Dagdag din dito ang stress na nanggagaling sa social media. Ayon sa McCann Erickson Youth Survey, higit na 22% ng Pilipinong kabataan ang nakasulat ng negatibong comment ukol sa isang taong kilala nila, kumpara sa 16% average ng mga bansa sa Asia at Pacific.

At dahil dito dumadami na rin ang mga kasong cyber-bullying, hindi lamang ang pisikal na pang-aapi. Mahalaga na maibigay natin sa ating mga kabataan ang tinatawag nating, “a welcoming and safe environment” kung saan maaari nilang maramdaman ang tunay nating malasakit, at ang lugar kung saan sila maaaring lumago nang mapayapa.

Manalangin tayo: O Dios, bigyan ninyo ng lakas ng loob ang mga kabataang maraming dinadaanan sa buhay. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: