Paano pinili ang mga hayop sa belen.

Habang naglalakbay sina Jose at Maria patungong Bethlehem, sikretong nakipag-meeting ang isang anghel sa mga hayop upang suriin kung sinong hayop ang magiging kasama ng Banal na Pamilya sa sabsaban.

“Ako,” sabi ng Leon, “dahil ang karapatdapat sa isang hari, ay isang hari din.” “Mayabang ka,” sabi ng anghel.

“Ako,” sabi ng lobo, “matitikman niya ang mga matatamis na pulut-pukyutan at iba’t ibang manok na mananakaw ko sa bakuran ng magsasaka.”

“Hindi puwede, laging kang may masamang balak,” wika ng anghel.

“Ako,” taas-kamay ang pabo, “pagagandahin ko ang paligid.” Ngunit hindi ito tinanggap.

Naubos na ang lahat ng may gustong mapasama sa sabsaban hanggang nakita ng anghel ang isang asno at tupa. “Ano ang iyong talent?”

“Wala po,” wika ng dalawa, “maliban sa paypayan ang bata para hindi dapuan ng langgaw.”

Natuwa ang anghel, “Kayo! Kayo ang kailangan ko!”

Kaya hanggang ngayon ang asno at tupa ang makikita natin sa lahat ng belen tuwing Pasko. Lahat tayo ay may maibabahagi sa Diyos at kapwa ngayong Pasko.

Manalangin tayo: Kahanga-hanga ang pagkalikha mo sa karangalan ng tao, O Dios, ngunit lalong kagila-gilalas ang pagsakop mo sa kanya.

Maligayang Pasko po sa inyong lahat!

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: