Paez, Nilo at Ventura: Alalahanin ang mga personal na bayani sa Undas.

Alalahanin ang mga namatay na bayani. Magandang umaga po at tayo na’t magkape’t pandasal.

Hindi po ako magtataka kung mayroon nang dumalaw sa kanilang mga yumao sa araw na ito, para makaiwas sa trapik at nagdadagsaang mga tao. Nguni’t bakit nga ba tayo pumupunta sa libingan?

Dahil biniyayaan tayo ng Diyos ng angking dangal at halaga, at ginawa tayong kanyang mga anak. Walang ni isa mang tao ang lubusang naglalaho.

Gusto ko ang salitang, “sumakabilang-buhay” —ang taong namamatay ay pumunta sa isang mas mabuting buhay. At dahil dito, dumadalaw tayo sa meron, at hindi sa wala.

Ang mga yumao sa ating buhay, ay buhay pa rin! At dahil sila’y buhay, nakikiisa ang mga yumao sa ating buhay. Halimbawa, kahit na sumakabilang-buhay na ang aking mga magulang, ang kanilang mga iniwang mga turo ang siya pa ring gumagabay sa aking pamilya. Patuloy pa rin ang kanilang pagiging bayani sa akin.

Mayroon lang po akong hiling: maaari po bang ipagdasal natin, kasama ng iyong mga yumao, ang mga namatay nating mga kapatid na pinatay nang walang hustisya? Kasama dito ang mga paring pinaslang, tulad nina Frs. Paez, Nilo at Ventura? Kasama po dito ang kanilang mga naiwan na nahihirapang tanggapin at umahon sa nangyari.

Manalangin po tayo nang taimtim: “O Diyos ng buhay, inaakyat namin sa iyo ang aming hiling na itigil na ang pagpaslang sa kahit sinong tao. Nawa’y alagaan namin ang angking halaga at dangal ng bawat isa sa amin. Amen.” 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: