Pagpapasensya: Ang dalawang pintuan.

Anong mapapala mo kung ika’y nagpapasensya? Para sa mabungang buhay, tayo na’t magkape’t pandasal.

May dalawang pintuan sa loob ng isang bahay: si Sara, ang pintuan sa sala at si Bana, ang pintuan ng banyo. Pareho silang nagtitiis dahil lagi silang sinasalampag ng mga makukulit na bata. Ilang taon na ang lumipas at laging nagtitimpi ang dalawang pintuan.

Kapag tulog na ang mga bata, pinapaalala ng pintuan ng banyo na palampasin na lamang ang galit ng pintuan sa sala. 

Hanggang isang araw, hindi na nakayanan ni Sara na pagpasensyahan ang mga bata. Nang binangga ng isang bata ang pintuan, biglang nasira ito at muntik nang matamaan ang ulo ng bata. “Buti nga sa iyo, sa loob-loob ni Sara.”

Dahil nasira ang pintuan at malapit nang maaksidente ang kanilang anak, tinanggal nang tuluyan ang pintuan sa sala. Itinapon ito sa basurahan, at bumili ng mas magandang pintuan ang mga magulang.

Pinagsisihan ni Sara ang kanyang ginawa. 

Dahil magkakaiba ang ating pag-uugali, ang taong may pasensya ang siyang tumatagumpay sa iba’t ibang aspeto ng buhay. Kailangan ang pasensya sa pagkakaibigan, sa trabaho, at sa paghihintay na marating ang ating pangarap.

Manalangin tayo: “Dahil kailangan ng panahon ang anumang paglago, nawa, O Panginoon, biyayaan mo kami ng mahabang pasensya. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: