Kapag sinasabi mo, “Nasa langit ako kapag kasama kita,” ano ang ibig mong sabihin?

Ayon kay Hesus ang makilala ang tanging totoong Diyos makakamit ang buhay na walang hanggan. Dahil dito hindi isang lugar ang langit, kundi isang kalagayan: kung saan natin nararamdaman ang Diyos, natitikman natin ang langit.

Halimbawa, sinasabi ng magkasintahan, “Nasa langit ako kapag kasama kita!”

Ibig sabihin, hindi nakabase sa lugar ang langit kundi sa kung sinong kasama mo. Kung wala ang iniirog, wala rin ang langit.

Natitikman natin ang kaluwalhatian kapag nakikilala natin sa puso ang Maykapal. Habang lumalalim ang ating pananampalataya at pag-aaral sa banal na kasulatan, mas lumalalim ang karanasan natin sa Diyos, sa gayo’y nalalasahan natin ang langit.

Ayon sa “Ama Namin”, kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit, nagaganap ang Kaharian ng Diyos.

Manalangin tayo: O Diyos, tulungan mo kaming mamulat sa katotohanang nasa langit kami kapag lumalago sa pag-ibig sa aming buhay.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: