Ang tunay na pinuno: Si Kiko, Bino, at Lito (Para sa ika-14 na taon ng kape’t pandasal).

Ano nga ba ang tunay na pinuno? Para sa mabungang buhay, tayo na’t magkape’t pandasal. Kailangan bang may malaking posisyon ang isang lider upang makatulong sa pagbabago ng bayan?

Magkakaibigan sina Kiko Kalabaw, Bino Buwaya at Lito Lamok. Kilala sila bilang mabubuting mga hayop. Nang dumating ang tag-init, umigib si Kiko Kalabaw ng tubig para sa mga hayop na di nakakapunta sa Ilog Pulangi. Para sa mga hayop na nakatira malapit sa Ilog Pulangi, sinasagip ni Bino Buwaya ang mga malapit nang malunod dahil malalim at malakas ang agos ng ilog. Labis ang paghanga ng mga hayop sa kanilang dalawa.

Hindi nanghina ang kalooban naman ni Lito Lamok. Alam niyang hindi niya mahihigitan ang mga ginagawa ng kanyang mga kaibigan. Kaya, sa halip na walang gawin, binisita ni Lito Lamok ang iba’t ibang mga hayop sa kagubatan. Ikinuwento niya ang kalagayan ng mga hayop sa parang. Kailangang maihatid sa nakatira sa malalayong lugar ang tubig sa ilog. Nang bumalik si Lito Lamok sa Pulangi, kasama na niya ang mga leon, matsing, tigre na pawang nasa kagubatan. 

Naging mabilis ang tulungan sa tag-init na iyon.

At si Lito Lamok ang pinakamaraming nailigtas na buhay. Hinihikayat ng isang tunay na pinuno ang ibang mga tao upang maging mas magaling silang tagapaglingkod kaysa sa kanya.

Manalangin tayo: O Diyos nawa ang Espiritu Santo na sumasanib sa bawat isa sa amin ay hikayatin ang lahat na maging tunay na tagapaglingkod sa iba. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: