Paano mo haharapin ang ibinibintang sa iyo?

Nakatanggap ka na ba ng memorandum galing sa boss mo at alam mo na hindi makatarungan ang ibinibintang sa iyo? Ano ang ginawa mo? Nagwalang kibo ka na lang dahil natakot kang tanggalin ka sa trabaho. O nag-aalala ka ba na mag-iiba ang pagtingin ng katrabaho mo sa iyo?

Marami sa ating mga Pilipino ang hindi marunong humarap sa di-makatarungan. Ang isang memo ay maaaring sagutin nang tama. Sulat sa sulat. Ilagay ang mga detalye ng pangyayari tulad ng mga witnesses at ebidensiya.

Isulat at basahin nang paulit-ulit upang matuwid ang nais iparating, punto por punto. Hinihikayat ng bawat paratang na ipagtanggol ang ating pangalan at dignidad.

Ang mali ay dapat ituwid.

Ito ang nagsisilbing prinsipiyo para sa atin, lalung-lalo na sa nagkakalat ng fake news o kaya pagbabaligtad ng katotohanan sa gobyerno’t sa social media. Layunin nating mga Kristiyano na hanapin at ipagtanggol ang katotohanan sa gitna ng kamalian.

Manalangin tayo: O Dios na makapangyarihan, dagdagan mo sana ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang lalong sundin nang buong tapang ang inuutos mo sa amin. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: