Kapag mapuspos ka sa laki ng iyong trabaho, ang banyera, bow!

Napagkatiwalaan na po ba kayo ng isang napakalaking responsibilidad, tulad ng pagiging magulang, o tagapamahala ng malaking proyekto? Pinagdudahan niyo po ba ang iyong sarili kung kaya ninyo itong gampanan?

May isang lumang banyera o bathtub na inilagay ni Pedro sa gilid ng isang bukid. Nilagyan niya ng lupa upang taniman, ngunit napabayaan na lamang ito at nakalimutan. Hindi nagtagal, tinirhan ito ng iba’t ibang halaman at mga insekto.

Pinagkasunduan ng mga hayop na siguraduhing walang sasagabal sa butas ng banyera, dahil natatakot silang bahain kung mapuno ito ng tubig.

Sa kasawimpalad, isang melon ang tumubo doon at natakpan nito ang butas. Sinubukan tanggalin ng mga salaginto ang melon, ngunit hindi nila kinaya. Hanggang nagprisinta ang isang maliit na langgam. Pinagtawanan nila ito, dahil hindi nila maisip kung paano ang melon tatanggalin ng isang maliit na langgam.

Nguni’t hindi nadismaya ang langgam. Tinawag nito ang kanyang mga kaibigan at unti-unti nilang tinapyas ang melon, hanggang walang natira nito.

Walang isang malaking responsibilidad ang hindi nagagampanan sa tingi-tingi, matapat at matimtimang gawain araw-araw.

Manalangin tayo: O Diyos, hindi sana manghina ang aming kalooban sa paggawa ng tama at kabutihan araw-araw sa gitna ng maraming pagsubok sa aming buhay. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: