Bulag-bulagan

Nakikita sa ating mga gawain ang tunay nating sinasamba. Pinapatunayan ng ating mga ginagawa kung tunay tayong maka-Diyos at maka-tao. Kahit balutin natin sa kunwari’y pagkakapatid, hindi kailanman magiging makatao ang nakakapatay ng tao.

Ayon kay Kelsey Thompson ng Syracuse University, ang pagkakapatid ay mas matayog na halaga sa isang bulag na pakikisama sa isang systema tulad ng initiation ng isang fraternity o sorority. Sabi niya, “it lies in the courage to remain loyal to one’s own integrity, morality and a greater truth beyond themselves.”

Kung tunay ngang hangarin ng isang grupo na makasama ka bilang kanilang kapatid, papahalagahan ka nila sa abot nilang makakaya; tutulungan ka nilang maging mabuting tao.

At paano nila magagawa iyon kung patay ka na?

Ang mga salarin sa pagkamatay ng maraming mga neophytes tulad ni Atio Castillo ng UST, Guillo Servando ng De la Salle, Lenny Villa ng Ateneo, Marlon Villanueva ng UPLB, ang patunay na wala sa talino ang pagpapakatao. Ang mga mamamatay sa na-EJK (Extra-Judicial Killing) sa ngalan ng seguridad ay sinungaling.

Manalangin tayo: O Kristong Hari, tulungan mong lagi kaming binabahaginan mo ng Iyong buhay. Maipakita nawa namin ang pakikibahaging ito sa aming pamumuhay at respeto sa buhay ng kapwa tao. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: