Si Prinsesa Aimee

Napagod na ang puso ni Prinsesa Aimee sa lahat ng mga manliligaw na hindi taos-puso ang kanilang pagmamahal sa kanya. Kaya pinahayag niya sa kanyang kaharian na ang makakabigay lamang ng tunay na mahalaga at magiliw na alay ang siyang iibigin. Kaya napuno kaagad ng bulaklak, sulat at tula ukol sa tunay na pag-ibig ang kanyang silid, nguni’t isa lamang ang nakakuha ng kanyang pansin: isang simpleng bato na mukhang pinulot lamang sa ilog. 

Kaya pinatawag ni Prinsesa Aimee ang binatang nagbigay ng batong iyon.

Pinaliwanag ng binata ang kanyang pinadala: “Higit na mahalaga ang batong simbolo ng aking puso. Nguni’t tunay din ito, dahil hindi ito tumitibok para sa iyo.”

Naintriga ang Prinsesa dahil siya lamang ang humamon sa kanya. Kaya,  pinagsikapan ng Prinsesa paamuin ang puso ng binata. Nguni’t hindi siya matagumpay. Sa kanyang galit, hinagis ng Prinsesa ang bato sa apoy, at doon natunaw ito at naging ginto. 

Dahil dito, nagbagong-buhay ang Prinsesa. Sa halip, binaling niya ang kanyang buong puso sa pag-aalaga ng kanyang mga tao sa buong kaharian. Walang nagugutom at libre ang pag-aaral.

Tinawag ng mga tao si Prinsesa Aimee bilang Prinsesa ng Apoy, dahil umaalab ang kanyang puso para sa kanila.

Hindi nagtagal, magiliw na napa-ibig ang binata sa kanya. Ang umaapoy na puso sa Diyos, kapwa at kapaligiran ang pinakamakapangyarihang baguhin ang buong mundo.

Manalangin tayo: O Diyos, pag-alabin mo ang aming puso upang gawin namin ang hangarin mo sa amin. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: