Ang Panghuling Araw ni Dom Anghel

Isang araw, nakasalubong ni Pedro si Dom Anghel, isang matandang monghe. Pagkatapos niyang batiin ito at sandaling nakipag-kuwentuhan, tinanong niya si Dom Anghel. “Kung alam mo na ang iyong panghuling araw, ano ang gagawin mo sa araw na iyon?”

Sagot ni Dom Anghel, “Gigising ako ng alas-quatro sa umaga at magdadasal ako ng isang oras, tapos, kakain ako ng almusal kasama ang aking komunidad. Pagkatapos, pupunta ako sa gulayan at palayan para diligan at payabungin…” “Teka,” tigil ni Pedro, “iyon po ang ginagawa niyo araw-araw.”

“Opo,” sagot ni Dom Anghel. “Ang bawat araw ay tinuturing kong pinakahuling araw ko sa buhay.” Mga kapamilya, kung tulad tayo ni Dom Anghel, ang bawat araw ay mananatiling makahulugan.

Ibubuhos natin ang ating sarili sa bawat gawain lalo na sa ating mga minamahal, at magiging makabuluhan ang pangkaraniwan na panahon.

Manalangin tayo. Bigyan mo, Panginoon, ang mga tapat sa Iyo ng bagong buhay sa pamamagitan ng salita mo’t sakramento araw-araw upang makiisa sa Iyo sa kalangitan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: