Ang Mas Mahal ni Mang Bentong

Napadalaw si Wicket, isang poodle na alaga ni Mang Bentong, sa kinalalagyan ng mga hayup. Sabi ng kabayo, “Makikita mong mas mahal ako ni Mang Bentong dahil tinutulungan ko siyang dalhin ang mga sakong bigas.” Sabi naman ng kalabaw, “Mas makikita mong nasa akin ang kanyang puso, dahil nililinang ko ang sakahan para sa mga gulay at palay.”

“Talo ko kayo,” wika ng baka, “sa akin galing ang gatas at mantikilyang paborito niya sa pandesal; di tulad mo, wala kang silbi sa buhay ni Mang Bentong. Nang narinig ito ni Wicket, umuwi na lamang siyang umiiyak. Nang dumating si Mang Bentong sa bahay, kita sa kanyang mukha ang lubos na kapaguran. Sinalubong siya ni Wicket nang may galak.

Sabi ni Mang Bentong, “kapag sinasalubong mo ako, nawawala ang lahat ng aking pagod. Hindi kita ipagpapalit sa kahit anong hayop.”

Mga kapamilya, mas higit ang pagpapakita ng pag-ibig.

Manalangin tayo: O Panginoon, magiliw mong pakinggan ang mga anak mong kinupkop at tinubos. Pagkalooban mo ang mga sumasampalataya sa Iyo ng tunay na kalayaan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: