Kapag binara ang isang intelihenteng paliwanag.

Naranasan mo na bang magbigay ng payo nguni’t sinabihan ka ng, “Oo na, ikaw na ang magaling”? Naaalala ko ang isang kaibigan. Kinausap ko siyang mabuti sa akala kong nasa tamang panahon ako dahil ito ay retreat namin. Nabigyan ko siya ng feedback ukol sa kanyang pag-uugaling nakakasakit sa ibang tao. Ngunit ang sinagot sa akin ay, “E di wow!”

Pinapatay ng ganitong sagot ang anumang intelihenteng pagpapaliwanag. Ayaw kang pakinggan, dahil ayaw nilang maramdaman ang kanilang kamalian o ayaw nilang harapin ang kanilang kasalanan.

Ganito ang makukuha mong sagot galing sa mga trolls sa internet. Kapag pinapakita mo sa social media na kritikal o mapanuri ka sa gobyerno, babarahin ka ng walang maayos o lohikal na pagdadahilan.

Napapanahon nang lumalabas ang kontra sa anumang uri ng pagpapakita ng matalas na pag-iisip. Mas nais natin pairalin ang fanaticism sa isang tao kaysa ang maging mapanuri sa kanyang mga ginagawa.

Nawa’y hindi natin pinapabakasyon ang ating isip, dahil kailangan natin ito sa ating pagbabago.

Manalangin tayo mga kapamilya: O Dios na simula ng lahat ng kabutihan, pangalagaan ang kabutihang nasa amin at huwag kaming pabayaang manghinawa sa paglilingkod sa Iyo. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: