Kung feeling mo nawawala ka, sana makatulong ito.

Sa panahong nawawalan tayo ng kahulugan, pakay o direksyon sa buhay, mahalagang halungkatin natin ang ating mga puso upang mapalago natin ang anomang aspetong nangangailang ng pandilig. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang inspirasyon ng ating mga buhay.

Ano-ano nga ba ang kabuluhan ng mga ginagawa ko? Ano ang mga bagay na nagtutulak sa akin para gawin ang mga ito. Alam ba natin kung para kanino ang mga ito? O para saan nga kaya AKO. Oo, tama ang narinig ninyo: Para saan ba AKO, para kanino ang aking sarili.

Sabi ni Cardinal Tagle, ang pinakamalaking kabiguan na maaaring maganap sa isang tao ay ang pagkakataong hindi niya malaman kung bakit siya nabuhay. Ano nga ba ang pakay ng iyong buhay?

Wika ni San Ignacio de Loyola, “Nilikha tayo upang purihin, galangin, at paglingkuran ang Panginoon; sa pamamagitan nito, matatagpuan natin ang kaganapan ng ating sarili.”

Ibig sabihin, ang kabuluhan ng buhay ay hindi matatagpuan sa pag-asenso, pagiging popular o makapangyarihan; kundi matatagpuan lamang ito kung ang buong buhay ay nagpupuri, gumagalang sa Panginoon at nauuwi ito sa tunay na paglilingkod. Pagdasal nating laging malinaw itong pakay sa ating buhay.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: