Malasakit: Si Asiong Aso at Petrang Tagak

Kinaibigan ni Asiong Aso si Petrang Tagak. Kilala bilang switik at tuso si Asiong, ngunit nagtiwala naman ang matalinong tagak. Isang araw, inimbita ni Asiong Aso si Petrang Tagak sa kanyang bahay upang maghapunan. Natuwa si Petra na nag-akalang isang malaking handaan para sa kanya ang ihahain ni Asiong.

Nang maghapunan na, inilabas ni Asiong Aso ang sabaw sa isang mababaw na mangkok. Nagulat si Petrang Tagak, hindi niya maiinom ang sabaw. Mahaba ang kanyang tuka at hindi maabot ng kanyang dila ang sabaw sa mangkok. Pagkatapos higupin ni Asiong ang sabaw, tinanong niya si Petra kung masarap ba ang kanyang hinanda. Sabi ni Petra, “Medyo sumama ang aking tiyan, kaya uuwi na lamang ako. Ngunit bukas doon ka naman sa amin maghapunan.”

Nang maghapunan na, kinabukasan, inilabas ni Petra ang sabaw na nakalagay sa isang botelya ng alak. Makitid ang leeg nito kaya kayang-kaya ni Petra itong higupin. Pagkatapos tinanong niya si Asiong, “Masarap ba ang sabaw?” Napahiya si Asiong sa kanyang ginawa, kaya umuwi na lamang siyang kumakalam ang tiyan.

Mga kapamilya, wika ng Panginoon, “huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo.”

Manalangin tayo: O Diyos na makapangyarihan, tanggalin mo sa aming puso ang diwa ng pagkamakasarili. Nawa’y maging huwaran kami ng malasakit sa ibang tao. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: